De stichting

De Stichting Vrienden van Georgië is ontstaan toen Nederlandse en Georgische vrijwilligers de handen ineensloegen om een vervallen basisschool in een klein bergdorp te renoveren. De kinderen kregen les in het oude houten gebouw, met gaten in de wanden en ramen zonder glas,. De houtkachel in het leslokaal werkte al jaren niet meer en dat bij een temperatuur van soms tienallen graden onder nul in de winter. Verschillende sponsoren brachten geld bijeen om de materialen te kunnen kopen. Nederlandse vrijwilligers reisden op eigen kosten naar Georgië en konden in ruim twee weken samen met de bewoners van het dorpje een klein wonder verrichten. Om het feest van de gerenoveerde school te vieren kregen alle kinderen van het dorp een rugtas met schoolspullen en natuurlijk een Hollandse knuffel.
Het succes van dat project is de basis geweest voor de oprichting van Stichting Vrienden van Georgië. SVVG zet zich in voor de ontwikkeling van kwetsbare groepen in Georgië.

De filosofie van de stichting en even simpel als succesvol: uitgaan van de kracht van de Georgiërs zelf. Projecten van SVVG worden voor en met Georgiërs uitgevoerd, waarbij wordt ingespeeld op de lokale cultuur en mentaliteit van de bevolking. In de afgelopen jaren heeft de stichting een groot netwerk opgebouwd in Georgië én in Nederland, zowel lokaal als op overheidsniveau. Dit maakt het mogelijk dat de stichting rechtstreeks hulp kan bieden en ook controle heeft over de besteding ervan.

Wat doen wij?

De mensen waar de Stichting Vrienden van Georgië zich op richt zijn de kwetsbaren in de samenleving. Zij hebben dagelijks de meeste last van de situatie waar het land nog in verkeert. Het gaat om vluchtelingen, (wees)kinderen, ouderen en gehandicapten. Maar ook projecten die zinvol zijn voor het milieu in het algemeen en de flora en fauna in het bijzonder, krijgen de volle aandacht van de Vrienden. De rijke historie van Georgië maakt het voor hen ook vanzelfsprekend om projecten op het gebied van kunst en cultuur te steunen.

Wij zijn een kleine stichting en kunnen ons dus niet op het hele land richten. In het begin willen we ons daarom richten op een bergprovincie van Georgië, genaamd Racha. Daarnaast zijn we ook actief in de hoofdstad Tiblisi. Wij geloven dat concentratie van onze inspanningen en de structurele aanpak snel vruchten zal afwerpen.

Het bestuur

Het bestuur

Evert Uitentuis- penningmeester
George Chuzischvili – lid van bestuur
Irma Alpenidze- lid van bestuur
Lydia Helwig Nazarowa – voorzitter van het bestuur

De vrijwilligers

Kees van Dun – adviseur/vrijwilliger
Doret Groenewoud – adviseur/vrijwilliger
Marijke Schrier – adviseur/vrijwilliger
Nino Sanikidze – vrijwilliger
Tamar Alpenidze – vrijwilliger
Naili Khutsishvili – vrijwilliger

Comments are closed.